Pro Váš klid a pohodlí
doporučujeme sjednat cestovní pojištění,

které není zahrnuto v ceně zájezdu.
Naším prostřednictvím lze sjednat 2 varianty pojištění u pojišťovny UNIQA:

POJIŠTĚNÍ BASIC K5 – 38 KČ / OSOBU / DEN

 Předmět plnění:  plnění do maximální výše:
 pojištění léčebných výloh a repatriace do zdravotnického zařízení  5 000 000 Kč
 pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka  5 000 000 Kč
  - repatriace pojištěného  do celkové pojistné částky
  - repatriace tělesných ostatků  do celkové pojistné částky
  - náklady na vyslání opatrovníka  60 000 Kč
  - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty  60 000 Kč
  - náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku  60 000 Kč
  - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování  60 000 Kč
  - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů  60 000 Kč
  - zachraňovací náklady  500 000 Kč
  - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu  60 000 Kč
  - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému  60 000 Kč
  - pojištění smrti následkem úrazu  150 000 Kč
  - pojištění trvalých následků úrazu  300 000 Kč
  - pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby  1 000 000 Kč
  - úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den)  300 Kč

 

POJIŠTĚNÍ BASIC K5S – 41 KČ / OSOBU / DEN

„Předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním BASIC K5, navíc zahrnuje:
  - pojištění storna zájezdu – 80% ze storno poplatků max. však do výše pojistné částky  15 000 Kč
  - pojištění zavazadel  15 000 Kč
  - pojištění stornovacích poplatků  15 000 Kč
  - pojištění nevyužité dovolené  15 000 Kč

 

forline Promotour

 FB    Instagram   youtube

telefon Tel.: 515 915 290

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše cestovní kancelář FOR-LINE tour je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/99 Sb.

Osobní údaje

Nastavení cookies

ACKA cest

 

 

Top